Category Archives: In Print / I tryck

TVÄRSÖVER OTYSTA TIDER / ACROSS UNQUIET TIMES

imri_sandstrom_across_unquiet_times

EN:

Welcome to the defence of the dissertation Tvärsöver otysta tider / Across Unquiet Times.

The defence will take place May 3 at 1 PM, in the glasshouse at The Valand Academy’s courtyard (entrance Chalmersgatan 4), Gothenburg. The literary theorist Amelie Björck will serve as opponent and the poet Fredrik Nyberg will moderate.

In the dissertation the histories and literary languages of Västerbotten and New England are read across each other, in the company of writings by the poet and literary theorist Susan Howe. The research asks which aspects of the regions’ literatures and languages arise when read through each other, by way of Howe’s texts. Can these aspects be read and written as concerted resonances? If so, then what are the characteristics of those resonances, and what might mediating and performing them add, or change? Through artistic literary methods, including performance writing, translational writing, and punning, the regions’ cross-resonating textualities are diffractively written through. With a hope to unsettle hegemonic settler colonial historical linguistics, the work seeks to listen to, and to write within, the unquiet.

SV:
 ´
Välkommen till försvaret av avhandlingen Tvärsöver otysta tider / Across Unquiet Times.

Försvaret – disputationen – äger rum den 3e maj kl 13:00, i Akademin Valands glashus beläget på innergården (ingång Chalmersgatan 4), Göteborg. Litteraturvetaren Amelie Björck kommer att agera opponent och poeten Fredrik Nyberg modererar.

I avhandlingen läses Västerbottens och New Englands historier och litterära språk genom varandra, tillsammans med texter av poeten och litteraturteoretikern Susan Howe. Forskningen frågar vilka aspekter av områdenas historier och språk som framträder när de läses genom varandra och i relation till Howes texter. Kan dessa aspekter läsas och skrivas som samfällda resonanser? I så fall, vad karaktäriserar dessa och vad förändras när de medieras och framförs? Genom konstnärliga litterära metoder som inbegriper performance-skrivande, översättande skrivande och ordvitsande, skrivs regionernas kors och tvärs-resonerande textualiteter diffraktivt igenom. Med ett hopp om att oroa (unsettle) nybyggarkoloniala historiska språkligheter, söker arbetet att lyssna till och att skriva inom det otysta.

Release of the publication Det kommande Skallet / The Coming Shall, 6 Oct, 2017

invite_image_dksprovins2

EN:

Welcome to the release of Det kommande skallet / The Coming Shall. The publication collects different parts of the ongoing research and consists of a box containing 10 books and one poster. The evening is a double release, we also celebrate the recently published no. 3/2017 of the magazine Provins. The issue deals with questions regarding poetry in relation to place and periphery.

During the evening, Imri Sandström reads from The Coming Shall. Poets Roula Alkhech and Gunilla Johansson, who participate in the Provins issue, will also give readings. Pernilla Berglund, editor of Provins, starts the evening with a brief presentation.

Place: Gallery Verkligheten, Umeå
Date: October 6
Time: 7PM

SV:

Välkommen till släppfest för Det kommande skallet / The Coming Shall. Publikationen samlar olika delar av det pågående forskningsarbetet och består av en låda med 10 böcker och en affisch. Kvällen är en dubbel släppfest, vi firar också utgivningen av tidskriften Provins nyligt utkomna nr 3/2017, som rör sig kring frågor om poesins förhållande till plats och periferi.

Under kvällen läser Imri Sandström ur Det kommande skallet, samt poeterna Roula Alkhech och Gunilla Johansson, som medverkar i Provinsnumret. Pernilla Berglund, redaktör för Provins, inleder kvällen med en kort presentation.

Plats: Galleri Verkligheten, Umeå
Datum: oktober 6
Tid: 19.00

 

Performance Script Publication Release, 23/6 2016

EN: A version of Across and How Across Travels will be released as a part of Scripted!! – 12 performances on paper (edited by Trine Mee Sook, Mathias Kryger and Maria Bordorff) .

Participating artists: Line Skywalker Karlström, Marthe Ramm Fortun, Tryggve Luktvasslimo, Zoltan Ará, Leif Holmstrand, Nanna Lysholt Hansen, Jane Jin Kaisen, Imri Sandström, Jeuno JE Kim, Jessie Kleemann, Trine Mee Sook og Mathias Kryger.

Release Date: June 23
Place: Den Frie, Copenhagen, Denmark.

SV: En version av Across och How Across Travels ges ut som en del av Scripted!! – 12 performances on paper (redaktörer: Trine Mee Sook, Mathias Kryger and Maria Bordorff).


Deltagande konstnärer: Line Skywalker Karlström, Marthe Ramm Fortun, Tryggve Luktvasslimo, Zoltan Ará, Leif Holmstrand, Nanna Lysholt Hansen, Jane Jin Kaisen, Imri Sandström, Jeuno JE Kim, Jessie Kleemann, Trine Mee Sook og Mathias Kryger.

Releasedatum: Juni 23
Plats: Den Frie, Köpenhamn, Danmark.

 

 

the diffracted dash, 17/6 2016

EN:  Publication release and reading
Minia Biabiany and Imri Sandström
Friday June 17, 2016
6.30 PM and onwards
at Signal – Center for Contemporary art

the diffracted dash is a collaboration between Minia Biabiany and Imri Sandström. It started as a sharing around the book Philosophie de la Relation – poésie en étendue by Édouard Glissant, and its Swedish translation, Relationens filosofi – Omfångets poesi. Talking back and forth through these texts and languages continuously opened up different meanings and connections. This scattering and linking of variations and details formed a conversation on language, translation, colonization, opacity and traces. Parts of this conversation have taken the shape of a risograph publication that will be presented during the evening.

A reading of the diffracted dash will take place in conjunction with the closing of the exhibition Spelling by Minia Biabiany, and as a satellite to Howe Across Reading – Performing the Past.

Doors open at 6.30pm
Reading starts at 7pm
There will be drinks and Luca’s halloumi on the grill from 7.30pm and onwards.

SV: Release av publikation och läsning
Minia Biabiany och Imri Sandström
Fredag 17e juni, 2016
Kl 18.30 och framåt
Signal – Centrum för samtidskonst

the diffracted dash är ett samarbete mellan Minia Biabiany och Imri Sandström. Det startade som ett utbyte kring boken Philosophie de la Relation – poésie en étendue av Édouard  Glissant, och dess svenska översättning Relationens filosofi – Omfångets poesi. Att samtala fram och tillbaka genom dessa texter och språk öppnade kontinuerligt upp olika betydelser och kopplingar. Denna spridning och sammankoppling av variationer och detaljer formade en konversation om språk, översättning, kolonialisering, opacitet och spår. Delar av den här konversationen har tagit formen av en risografpublikation.

Läsningen av the diffracted dash äger rum i anslutning till utställningen Spelling av Minia Biabiany och som en satellit till Howe Across Reading – Performing the Past.

Dörrarna öppnas kl 18.30
Läsningen börjar kl 19
Bar och Lucas halloumi på grillen från kl 19.30 och framåt.

Flapping, Flapping, Flapping, Flapping in OEI

EN: A new issue of the journal OEI is out, OEI #71–72, and in it a version of the passage O You Banner, Flapping, Flapping, Flapping, Flapping.

SV. Ett nytt nummer av tidskriften OEI är ute, OEI #71–72, och däri en version av passagen O You Banner, Flapping, Flapping, Flapping, Flapping.

 

Provins

EN: A new issue of the journal Provins is out. In it are selected passages of Howe Across Reading – Performing the Past.

SV: Ett nytt nummer av tidskriften Provins är ute. Däri finns utvalda passager av Howe Across Reading – Performing the Past.