Category Archives: Exhibitions / Utställningar

AND AGAIN SHIFTS / OCH IGEN SKIFTEN – exhibition/utställning

EN:
AND AGAIN SHIFTS / OCH IGEN SKIFTEN presents, amplifies and scrutinizes selected areas within the research process. As such, the exhibition is a place and a time for heading deeper into specifics, for formulating this particular in-the-midst-of and for continued reading and writing.

THE EXHIBITION IS OPEN: 26/9 – 17/10 2015

ADDRESS: Inter Arts Center, Bergsgatan 27 (3th floor), Malmö.

AND AGAIN SHIFTS / OCH IGEN SKIFTEN is curated by Woodpecker Projects, an ambulatory exhibition initiating platform and a publishing house based in Malmö, Sweden.

For opening hours, special events etc. please visit Woodpecker’s webpage.

SV:
AND AGAIN SHIFTS / OCH IGEN SKIFTEN presenterar, utvidgar och granskar utvalda områden inom forskningsprocessen. På så sätt är utställningen en plats och en tid för att gå djupare in i detaljer, för att formulera det här specifika mitt-inuti och för fortsatt läsande och skrivande.

UTSTÄLLNINGEN ÄR ÖPPEN: 26/9 – 17/10 2015
ADRESS: Inter Arts Center, Bergsgatan 27 (3 tr.), Malmö.

AND AGAIN SHIFTS / OCH IGEN SKIFTEN är kurerad av Woodpecker Projects, en ambulerande utställnings-plattform och ett förlag baserat i Malmö.

För öppettider etc. besök Woodpeckers websida.

and_again_shifts