Still or Still Shifts / Stilla eller fortfarande skiften, 25/11 2015

EN: Performance-presentation Still or Still Shifts, at The Swedish Research Council’s annual symposium on artistic research 2015.

Place: Inter Arts Center, Bergsgatan 29, Malmö.
Date: November 25
Time: 3.15 PM

SV: Performance-presentation Stilla eller fortfarande skiften,  Vetenskapsrådets årliga symposium om konstnärlig forskning 2015.

Plats: Inter Arts Center, Bergsgatan 29, Malmö.
Datum: November 25
Tid: 15.15