Presentation at Humlab, Umeå, 23/9 2016

EN: Presentation of the project at Humlab – a meeting place for the humanities, culture and information technology, at Umeå University.

Place: Humlab-x, Bildmuseet, Umeå
Date: 23 September
Time: 1 PM

SV: Presentation av projektet på Humlab – en mötesplats för humaniora, kultur och informationteknologi, vid Umeå universitet.

Plats: Humlab-x, Bildmuseet, Umeå
Datum: 23 September
Tid: 13:00