To Unsettle Historical Language – presentation at The Swedish Research Council’s annual symposium, 29-30/11 2016

EN: Performance of a section of the project. “To Unsettle Historical Language” concerns ethical and aesthetic aspects of working within historical as well as present colonial linguistic landscapes. The presentation takes place at The Swedish Research Council’s annual symposium on artistic research.

Place: The Swedish Research Council’s annual symposium on artistic research 2016, Växjö
Date: 30 November
Time: 10:20 AM

SV: Performance av en sektion av projektet. “To Unsettle Historical Language” berör etiska och estetiska aspekter av att arbeta inom historiska liksom samtida koloniala språkliga landskap. Framförandet äger rum på Vetenskapsrådets årliga symposium för konstnärlig forskning.

Plats: Vetenskapsrådets årliga symposium för konstnärlig forskning 2016, Växjö
Datum: 30 November
Tid: 10:20