TVÄRSÖVER OTYSTA TIDER / ACROSS UNQUIET TIMES

imri_sandstrom_across_unquiet_times

EN:

Welcome to the defence of the dissertation Tvärsöver otysta tider / Across Unquiet Times.

The defence will take place May 3 at 1 PM, in the glasshouse at The Valand Academy’s courtyard (entrance Chalmersgatan 4), Gothenburg. The literary theorist Amelie Björck will serve as opponent and the poet Fredrik Nyberg will moderate.

In the dissertation the histories and literary languages of Västerbotten and New England are read across each other, in the company of writings by the poet and literary theorist Susan Howe. The research asks which aspects of the regions’ literatures and languages arise when read through each other, by way of Howe’s texts. Can these aspects be read and written as concerted resonances? If so, then what are the characteristics of those resonances, and what might mediating and performing them add, or change? Through artistic literary methods, including performance writing, translational writing, and punning, the regions’ cross-resonating textualities are diffractively written through. With a hope to unsettle hegemonic settler colonial historical linguistics, the work seeks to listen to, and to write within, the unquiet.

SV:
 ´
Välkommen till försvaret av avhandlingen Tvärsöver otysta tider / Across Unquiet Times.

Försvaret – disputationen – äger rum den 3e maj kl 13:00, i Akademin Valands glashus beläget på innergården (ingång Chalmersgatan 4), Göteborg. Litteraturvetaren Amelie Björck kommer att agera opponent och poeten Fredrik Nyberg modererar.

I avhandlingen läses Västerbottens och New Englands historier och litterära språk genom varandra, tillsammans med texter av poeten och litteraturteoretikern Susan Howe. Forskningen frågar vilka aspekter av områdenas historier och språk som framträder när de läses genom varandra och i relation till Howes texter. Kan dessa aspekter läsas och skrivas som samfällda resonanser? I så fall, vad karaktäriserar dessa och vad förändras när de medieras och framförs? Genom konstnärliga litterära metoder som inbegriper performance-skrivande, översättande skrivande och ordvitsande, skrivs regionernas kors och tvärs-resonerande textualiteter diffraktivt igenom. Med ett hopp om att oroa (unsettle) nybyggarkoloniala historiska språkligheter, söker arbetet att lyssna till och att skriva inom det otysta.