To Unsettle Historical Language, 17/5 2016


EN
: Presentation To Unsettle Historical Language at the Environmental Humanities Forum, Linköping University

Place: the TEMA-house, Campus Valla. Linköping University.
Date: May 17
Time: 1 PM


SE
: Presentation To Unsettle Historical Language på Environmental Humanities Forum, Linköping universitet

Plats: TEMA-huset, Campus Valla. Linköping universitet.
Datum: Maj 17
Tid: 13.00

 

 

Flapping, Flapping, Flapping, Flapping in OEI

EN: A new issue of the journal OEI is out, OEI #71–72, and in it a version of the passage O You Banner, Flapping, Flapping, Flapping, Flapping.

SV. Ett nytt nummer av tidskriften OEI är ute, OEI #71–72, och däri en version av passagen O You Banner, Flapping, Flapping, Flapping, Flapping.

 

Still or Still Shifts / Stilla eller fortfarande skiften, 25/11 2015

EN: Performance-presentation Still or Still Shifts, at The Swedish Research Council’s annual symposium on artistic research 2015.

Place: Inter Arts Center, Bergsgatan 29, Malmö.
Date: November 25
Time: 3.15 PM

SV: Performance-presentation Stilla eller fortfarande skiften,  Vetenskapsrådets årliga symposium om konstnärlig forskning 2015.

Plats: Inter Arts Center, Bergsgatan 29, Malmö.
Datum: November 25
Tid: 15.15


AND AGAIN SHIFTS / OCH IGEN SKIFTEN – exhibition/utställning

EN:
AND AGAIN SHIFTS / OCH IGEN SKIFTEN presents, amplifies and scrutinizes selected areas within the research process. As such, the exhibition is a place and a time for heading deeper into specifics, for formulating this particular in-the-midst-of and for continued reading and writing.

THE EXHIBITION IS OPEN: 26/9 – 17/10 2015

ADDRESS: Inter Arts Center, Bergsgatan 27 (3th floor), Malmö.

AND AGAIN SHIFTS / OCH IGEN SKIFTEN is curated by Woodpecker Projects, an ambulatory exhibition initiating platform and a publishing house based in Malmö, Sweden.

For opening hours, special events etc. please visit Woodpecker’s webpage.

SV:
AND AGAIN SHIFTS / OCH IGEN SKIFTEN presenterar, utvidgar och granskar utvalda områden inom forskningsprocessen. På så sätt är utställningen en plats och en tid för att gå djupare in i detaljer, för att formulera det här specifika mitt-inuti och för fortsatt läsande och skrivande.

UTSTÄLLNINGEN ÄR ÖPPEN: 26/9 – 17/10 2015
ADRESS: Inter Arts Center, Bergsgatan 27 (3 tr.), Malmö.

AND AGAIN SHIFTS / OCH IGEN SKIFTEN är kurerad av Woodpecker Projects, en ambulerande utställnings-plattform och ett förlag baserat i Malmö.

För öppettider etc. besök Woodpeckers websida.

and_again_shifts

The Book to Come 21/8 2015

EN: I will participate the event/conference The Book to Come, performing parts of the pages and taking part in a conversation about digitality and the book.

Participants:

Jonas Ingvarsson, Jakob Lien, Cecilia Lindhé, Jesper Olsson, Olle Essvik, Johannes Heldén, Imri Sandström

SE: Jag deltar i eventet/konferensen The Book to Come, framför delar av The pages och samtalar om boken och digitalitet.

Deltagare:

Jonas Ingvarsson, Jakob Lien, Cecilia Lindhé, Jesper Olsson, Olle Essvik, Johannes Heldén, Imri Sandström

 

Presentation 23/4 2015

EN: I will participate in the event/conference Ornamenting an Ecology of Trust,
SESSION 5: 2PM-4.30PM

Intra-active Learning and Teaching through Performance Processes.

Participants:
Dennis Atkinson (Goldsmiths University of London, UK)
Imri Sandström (Valand Academy, University of Gothenburg)
Kajsa G. Eriksson (HDK, University of Gothenburg)
Magdalena Górska (The Posthumanities Hub, Linköping University)
TIME: 14:00-16:30
PLACE: Lingsalen, Studenternas Hus
(Collaboration between HDK/BVK/Cross Faculty Group for Performance /Performativity, Cross Faculty Group for Aesthetic Learning Processes)

SE: Jag deltar i eventet/konferensen Ornamenting an Ecology of Trust,
SESSION 5: 14:00-16:30

Intra-aktivt lärande och undervisande genom performanceprocesser.

Deltagare:
Dennis Atkinson (Goldsmiths University of London, UK)
Imri Sandström (Valand Academy, University of Gothenburg)
Kajsa G. Eriksson (HDK, University of Gothenburg)
Magdalena Górska (The Posthumanities Hub, Linköping University)
KL: 14:00-16:30
PLATS: Lingsalen, Studenternas Hus
(Ett samarbete mellan HDK/BVK/Fakultetskollegiet för Performance/Performativitet, Fakultetskollegiet för estetiska lärandeprocesser)